Prelínací Banner eshopu Prelínací Banner eshopu
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné a reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch:

- osobne v predajni (Prielohy 693/3, 010 07 Žilina - Solinky)

- telefonicky alebo faxom (tel./fax.: 041 500 64 13, mobil: 0918 667 508)

- e-mailom (bujna@panacea.sk)

Rozsah a oprávnenosť reklamácie bude posúdená po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O stave a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Na všetok predávaný tovar, ak nie je pri tovare uvedené inak, sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá sa v prípade reklamácie predlžuje o dobu jej vybavenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

- na vady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú jeho používaním iným ako stanoveným spôsobom,

- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol zakúpený cez náš internetový obchod alebo ho nie je možné preukázať platným dokladom o jeho zakúpení.

Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi. Zákonom stanovená lehota na vybavenie rekamácie je 30 dní. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie tovaru.

Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Reklamovaný tovar doručí zákazník na vlastné náklady na adresu prevádzky spoločnosti PANACEA CAR, s.r.o. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí zákazník všetky výdavky spojené s reklamáciou.


GUMOVÉ ROHOŽE Frogum

PUKLICE za SUPER ceny

Lepšia cena
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.